Život v mezerách

povídky ze života, život z povídek a spousta otázek

téma - věk samoty

vlastní díla

odkazy ven