Život v mezerách

povídky ze života, život z povídek a spousta otázek

We are millions

Severák 31.3.2017 02:35:48

Člověk potřebuje někam patřit. Taky proto je na zase v módě fašismus.

Fašisti vám dají slušivou uniformu, jeden cíl, bandu kameráden a hlavně pocit, že jste součástí něčeho velikého, co změní běh světa a že někam patříte.

A nebo naopak nepatříte.

Proč jsem začal hned fašismem? Poslední týden poslouchám (ze studijních důvodů) skupinu Laibach. Do sluchátek mi tak zní řízná pochodová hudba a po monitoru se prohání jeleni a hoši v divných uniformách.

SSkupinová fotka Laibachu

Fešáci, co?


Kromě poslechu Laibachu jsem se též začal hrabat v uměleckých skupinách. Je to zajímavý mix podivuhodných názorů, nabubřelých prohlášení a hlavně interních vtipů.

Myslím si, že už sama myšlenka založit uměleckou skupinu bývá sama interní humor.

Postupně jsem prozkoumal následující kolektivy a manifesty:

A jak jsem se tak hrabal cizími interními humory, začal jsem vymýšlet a postupně psát vlastní umělecký manifest. Nazval jsem ho Jasná řeč.


K tanci a poslechu hraje: Laibach: We are millions (and millions are one)

Ano, Laibach umí i "normální" písničky. Víceméně.

Zařazeno do kategorie úvodníky.